Montaż

SŁUŻYMY POMOCĄ, RADĄ I WSPARCIEM ZAWSZE I WSZĘDZIE!

Ze względu na nieskomplikowany, szybki i prosty sposób montażu,  baseny BASLUX nadają się idealnie do samodzielnego montażu.
Poniżej znajdziecie Państwo kilka wskazówek, jak  należy dokonać posadowienia niecki. 

ZACHĘCAMY DO POBRANIA INSTRUKCJI Pobierz

Krok IMontaż basenu cz.1
W wyznaczonym na basen miejscu, na podstawie rysunku technicznego należy wykopać dół o gabarytach nieco większych od wymiarów niecki (około 20 cm więcej z każdej strony). Należy przy tym zwrócić uwagę, że w miejscu, w którym będzie się znajdowała górna część basenu, dół powinien być większy, natomiast tam gdzie będzie znajdowała się dolna część (dno) basenu, dół powinien się zwężać.


UWAGA! W przypadku terenów podmokłych lub występowania wód gruntowych, wokół basenu(w odległości ok. 0,5 m) należy wykonać opaskę drenażową. Rury drenarskie na całej długości muszą być otoczone 20 cm otoczką filtracyjną, np. z płukanego grubego żwiru, żużlu granulowanego lub keramzytu.

Na tym etapie prac należy również wyznaczyć miejsce i zrobić wykop na pomieszczenie filtracyjne czyli tzw. studzienkę (zgodnie z rysunkiem technicznym studzienki). Wykop na pomieszczenie filtracyjne powinien być nieco większy od wymiarów studzienki (ok. 10 cm większy z każdej strony). Zaleca się, aby pomieszczenie filtracyjne wykonane było w odległości minimum 60 cm od ściany basenu, optymalnym rozwiązaniem będzie umiejscowienie go w odległości 60-100 cm, z każdym kolejnym metrem urządzenie filtracyjne może tracić na swojej mocy, a co za tym idzie nie będzie prawidłowo spełniało swojej funkcji.


UWAGA! W przypadku wykopu na pomieszczenie filtracyjne wykonanie drenażu jest zawsze obowiązkowe, nawet pomimo nie występowania wód gruntowych.
Krok II

Na dnie wykopanych dołów, robimy wylewkę betonową (beton klasy B20) o grubości 10-15 cm z wypoziomowanym dnem (w przypadku basenu) i o grubości 8-10 cm (w przypadku studzienki). Aby zabezpieczyć przed osiadaniem czy przesuwaniem gruntu, płytę betonową zbroimy prętem stalowym, żebrowatym Ø 8 – 10 mm (w przypadku studzienki zbrojenie wylewki nie jest konieczne). Prace te powinny być wykonane przynajmniej 3 dni przed planowanym montażem basenu.

Krok III
W wykopie przygotowanym pod basen osadzamy nieckę. Po osadzeniu basenu na płycie betonowej sprawdzamy poziomy i ustawienia niecki względem ogrodu. Gdy mamy pewność, że basen został ustawiony równo, możemy przejść do następnego kroku.

Krok IV

Zanim napełnimy basen wodą, wycinamy otwory (jeżeli nie są wycięte), po czym  dokonujemy instalacji osprzętu basenowego w ścianie niecki.

Krok V

W studzience wycinamy otwory, montujemy w niej zestaw filtracyjny, a następnie uzbrojoną studzienkę osadzamy w mniejszym z przygotowanych wykopów. Kolejnym krokiem jest połączenie orurowaniem zestawu filtracyjnego w studzience z osprzętem w ścianie basenu.

Krok VI
Nalewamy około 20 cm wody do basenu i ponownie sprawdzamy czy basen jest równo ustawiony. Montaż basenu cz.2

Krok VI
I
Obsypujemy boki basenu suchą zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:5 lub gotową zaprawą klasy B5 aż do wyrównania poziomów wody i zaprawy. Suchą zaprawę polewamy wodą, aby dopasowała się idealnie do kształtu basenu.

KROK VIII

Czynności z punktów VI i VII powtarzamy do momentu, aż basen całkowicie zostanie napełniony wodą.

UWAGA! Napełniając basen wodą, należy sprawdzić, czy spod uszczelek zamontowanych urządzeń w ścianie basenu i studzience nie wycieka woda.

KROK XIX

Gdy basen jest już napełniony wodą, zaczynamy obsypywać boki uzbrojonej studzienki suchą zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:5 lub gotową zaprawą klasy B5. Suchą zaprawę polewamy wodą, aby dopasowała się ona idealnie do kształtów studzienki.

Dodatkowe informacje:

Aby zestaw filtracyjny spełniał jak najlepiej swoje zadanie, należy umieścić go w pobliżu basenu, najlepiej  poniżej poziomu skimmera (wtedy pompa filtracyjna zostaje zalana samoczynnie). Zaleca się, aby filtr piaskowy znajdował się w wodoodpornym pomieszczeniu, tak aby nie dostała się tam wilgoć. Takie pomieszczenie można wykonać/wymurować również samodzielnie (w przygotowanym wcześniej wykopie). Należy jednak przy tym pamiętać, żeby tak przygotowana studzienka była całkowicie szczelna.

Firma BASLUX nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową instalację studzienki !!!

UWAGI:

NIE WOLNO napełniać wodą basenu stojącego luzem bez obsypania, ponieważ ciśnienie jakie wywiera woda na jego ściany może spowodować rozerwanie konstrukcji!!!

Pusty basen może zostać uniesiony przez wody gruntowe, dlatego należy obsypać go mieszanką piachu z cementem, a zimą opróżnić basen o 10 cm poniżej poziomu dysz napływowych (jeżeli w basenie zamontowane są lampy, to 10 cm poniżej poziomu lamp). Przy czym należy pamiętać, że w każdym przypadku musi pozostać minimum ½ wody w basenie!

NIE WOLNO zimą całkowicie opróżniać basenu z wody!!!

0